دختر زیبای سرزمینم


دختر زیبای سرزمینم

نمیدانم آب زلالتر است یا تو؟
اما خوب که نظاره میکنم ، چشمهایم می گویند تو زلالتر از هر آب روانی

لبخند دلنوازت گویی سایه ای زیبا انداخته بر روح کیهان
چه زیبا و چه رها می خندی

مهربان من ،زیبای من ، نوجوان شاداب من ، زیبایی طبیعت در کنار تو زیباتر است از هر چه زیبا نام دارد .

امید آن دارم همواره لبخند تو چشمان مرا نوازش دهد و قلبم را صفا بخشد .

دختر مهربان گروه
تو گویی زاده شدی تا سادگی را به معنای واقعی به دنیا نشان دهی ، تو آمدی تا معنا دهی به زندگی

تو را دخترم می نامم که کمتر از دخترم نیستی
تو را رویا می نامم همچون خواب سحر گاهی
دختر زیبایم تو را عشق می نامم تا عشق را با تو بشناسم

دختر زیبای کیهانم
تو را نور می نامم همان نور در تاریکی ظلمت ،
همان نور ابتدای صبح،
همان نور در کوره راه تنهایی

نوشته شده توسط مدیر گروه گردشگری تاج کیهان

علی محمد قاسمیان

@keyhantours

مشترک شدن در خبرنامه ما
مشترک شدن در خبرنامه ما
برای دریافت آخرین اخبار، به روز رسانی ها و پیشنهادات ویژه به طور مستقیم به صندوق پستی خود، ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان لغو اشتراک کنید.
ممکن است شما دوست داشته باشید